Wie zijn wij?

Cinses is een compact, flexibel en gecertificeerd examenbureau dat gespecialiseerd is in het verzorgen van leermeesterexamens. Ook verzorgen wij examens in de zorgsector.

Cinses werkt snel, eenvoudig, heeft korte lijnen en zorgt ervoor dat je als opleider niet veel omkijken hebt naar de examens van je kandidaten. De begeleiding van kandidaten verloopt soepel en professioneel, zodat zij op een rustige en zelfverzekerde manier het examen kunnen doorlopen.

Omdat wij een compact bureau zijn, weinig overhead hebben en snel kunnen schakelen zijn we in staat een scherpe prijs neer te zetten.

Examens

Cinses neemt alle zorg rond examens uit handen. Naast het afnemen van de examens regelen en organiseren wij alles van begin tot eind:

 • De inschrijvingen van kandidaten
 • Betalingen van examens
 • De organisatie van de examendag
 • De vervaardiging van het examen zelf
 • Uitslagen (online) publiceren en verstrekken richting kandidaten
 • Vervaardigen en versturen van diploma’s

Naast de gehele logistiek rond examens, verzorgen wij ook het gehele examen. Dit houdt in:

 • De vaststelling van het domein van het examen
 • Het opstellen van certificeerbare eenheden: uit welke onderdelen moet het examen bestaan?
 • Opstellen van de exameneisen
 • Het specificeren van een toetsblauwdruk
 • Opstellen van de toetsblauwdruk van de toetsitem constructie inclusief antwoordmodel
 • Het samenstellen van de definitieve toets.

Ieder onderdeel binnen het examenproduct kan Cinses in samenwerking met uw organisatie vormgeven en begeleiden. Cinses heeft samenwerkingsverbanden met zeer ervaren examinatoren en onderwijskundige specialisten met jarenlange ervaring in de horecabranche en zorgsector.

Toezicht

Cinses staat onder toezicht van Stichting Examenkamer. Deze stichting is een onafhankelijke toezichthoudende instelling voor beroeps-kwalificerende en/of functiegerichte examens. Maar ook examens die door het bedrijfsleven als zeer belangrijk worden gekwalificeerd kunnen voor het toezicht van de Examenkamer in aanmerking komen. De Examenkamer is dé toezichthouder op het gebied van examenstelsels. Afgenomen examens die onder hun toezicht zijn afgenomen dragen het keurmerk dat de kwaliteit van de diploma’s en certificaten is gewaarborgd.

Klachten

Onze kandidaten staan centraal en we doen er alles aan om het gehele examenproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Heb je toch een klacht over onze werkwijze, verzoeken wij je dit schriftelijk bij ons aan te geven. Ben je het met de klachtafhandeling niet eens, dan kun je gebruik maken van de beroepsprocedure van de Examenkamer. Informatie over de Examenkamer vind je hier.