Kandidaten info

Ben je je diploma verloren of helaas gezakt voor een van de examenonderdelen? Hier vind je onder andere informatie over het aanvragen van een duplicaat diploma en herkansingsmogelijkheden.

Examenresultaten

Uiterlijk vier weken na afloop publiceren wij hier de examenuitslagen. Geslaagden ontvangen automatisch een diploma. Je kunt officieel ingeschreven worden als praktijkopleider via het SBB.

Examenreglement

Voordat het examen wordt afgenomen, dient iedere kandidaat op de hoogte te zijn van het examenreglement. Vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op.