Uiterlijk vier weken na afloop publiceren wij hier de examenuitslagen. Geslaagden ontvangen automatisch een diploma. Je kunt officieel worden ingeschreven als praktijkopleider. Hiervoor neem je contact op met SBB via de adviseur van je (leer)bedrijf of via de servicedesk van SBB: info@s-bb.nl.

De examenresultaten staan gerangschikt op examendatum. Bij de uitslagen worden de volgende afkortingen gebruikt: P = examenonderdeel praktijk, O = opdrachten (portfolio) S= schriftelijk examen, n.v.t. = niet van toepassing, n.o. = niet ontvangen, n.b. = niet betaald. Wanneer één van de onderdelen ontbreekt, wordt er geen eindcijfer verstrekt.

NB. De uitslagen zijn vermeld onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Aan de gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.