De examenuitslagen staan gerangschikt op examendatum in de periode januari t/m december 2016. Bij de uitslagen worden de volgende afkortingen gebruikt: P = examenonderdeel praktijk O = opdrachten (portfolio) S = schriftelijk examen n.v.t. = niet van toepassing: wanneer één van de onderdelen ontbreekt, wordt geen eindcijfer verstrekt. n.o. = niet ontvangen n.b. = niet betaald

NB. De uitslagen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen vermeld. Aan de gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden