De naam Cinses

… als merknaam is geïnspireerd op de Spaanse woorden voor vijf en zes. Een vijf en een zes staan symbool voor zakken en slagen. Dit is waar het voor een deelnemer aan een examen meestal toch om draait. Wij regelen alle randvoorwaarden zo goed mogelijk zodat het gehele proces kandidaatvriendelijk verloopt.

Voor wie

Cinses is gespecialiseerd in het afnemen van (leermeester)examens in de gastvrijheids- en zorgbranche.

Examenproduct

Buiten deze branches, kunnen wij op maat een totaal examenproduct verzorgen. Dit houdt in: vaststelling van het domein, opstellen certificeerbare eenheden, –opstellen van de exameneisen,– specificeren van een toetsblauwdruk, toetsblauwdruk van de toetsitemconstructie inclusief antwoordmodel en samenstellen van de definitieve toets. Elk onderdeel kan Cinses in samenwerking met uw organisatie vormgeven.

Examenlogistiek

Naast het examenproduct kunnen wij ook:

  • De gehele logistiek van het examen regelen;
  • Het examen aanbieden;
  • De inschrijvingen van de deelnemers;
  • Betalingen –examen verzorgen;
  • Uitslagen (online)publiceren en verstrekken naar de deelnemers ;
  • Diploma uitgeven;
  • En, aanmelden bij desbetreffende instanties.

Toezicht

We staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De Stichting Examenkamer is een onafhankelijke toezichthoudende instelling voor beroeps-kwalificerende en/of functiegerichte examens. Maar ook examens die door het bedrijfsleven als zeer belangrijk worden gekwalificeerd kunnen voor het toezicht van de Examenkamer in aanmerking komen.

Klachten

Onze kandidaten staan centraal en we doen er alles aan om het gehele examenproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over onze werkwijze, verzoeken wij dit schriftelijk bij ons aan te geven. Bent u het met de klachtafhandeling niet eens, dan kunt u gebruik maken van de beroepsprocedure van de Stichting Examenkamer. Informatie over de Stichting Examenkamer vindt u hier.