Informatie voor kandidaten

Hier vind je meer informatie over herkansingsmogelijkheden, maar ook hoe je een duplicaat van een diploma kunt aanvragen.

Herkansingsmogelijkheden

Ben je gezakt voor één van de examenonderdelen? Dan is het in de meeste gevallen mogelijk dit onderdeel te herkansen. Hieronder lees je meer over de herkansingsmogelijkheden. Een herkansing vraag je bij Cinses aan via: 070-785 27 72 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur) of via het contactformulier.  Er wordt dan samen met jou een passend tijdstip en locatie in je omgeving  gezocht. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de herkansing bij Cinses in Den Haag plaatsvinden.

Instructie

Reguliere herkansing
Een reguliere herkansing vindt plaats tijdens een van de examens die gepland staan. Je sluit dan aan bij een examengroep. Dit is mogelijk op verschillende locaties maar kan ook in Den Haag plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat dat je hiervoor een eigen leerling mee moet nemen. De duur van het praktijkexamen is maximaal 30 minuten.

  • De kosten bedragen €80,- ex. btw

Spoedherkansing
Een spoedherkansing vindt na aanmelding, uiteraard, zo spoedig mogelijk plaats in jouw eigen werkomgeving. Je regelt hiervoor zelf een leerling en ook dien je ervoor te zorgen dat het examen afgenomen kan worden in een ruimte waar niemand aanwezig is.

  • De kosten bedragen €190,- ex btw.

Schriftelijk

Overal in Nederland
Het schriftelijke onderdeel kun je herkansen tijdens een van de reguliere examens; je hoeft dan alleen het schriftelijke examen te doen. Deze examens vinden op diverse locaties plaats in Nederland. Neem voor een afspraak contact op met Cinses via 070-785 27 72 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur) of via het contactformulier.

  • De kosten bedragen €80,- ex. Btw.

In Den Haag
Je kunt ook schriftelijk, of in sommige gevallen mondeling, herkansen op het Cinses kantoor in Den Haag. Dit is op werkdagen mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur.

  • De kosten bedragen €50,- ex. Btw.

Opdrachten

Wanneer je bent gezakt voor het onderdeel ‘Opdrachten’ ontvang je per post een beoordelingsrapport. Aan de hand van dit rapport kun je de opdrachten aanpassen. Je stuurt het gehele portfolio waarin de aanpassingen zijn verwerkt als één bijlage per mail naar info@cinses.nl onder vermelding van ‘herkansing opdrachten’. De kosten bedragen €50,- ex. Btw. 

Duplicaat diploma

Wanneer  je het diploma bent verloren, is het mogelijk  een duplicaat  te ontvangen. Je kunt deze aanvragen bij Cinses via: 070-785 27 72 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur) of via het contactformulier.  De kosten bedragen € 40,- ex. Btw per diploma.

Klachten

Onze kandidaten staan centraal en we doen er alles aan om het gehele examenproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Heb je een klacht over onze werkwijze, verzoeken wij je dit schriftelijk bij ons aan te geven. Ben je het met de klachtafhandeling niet eens, dan kun je gebruik maken van de beroepsprocedure van de Examenkamer. Informatie over de Examenkamer vind je hier <link>.